مدیریت استراتژیک (تعاریف + مراحل + مزایا + مکاتب)

مدیریت استراتژیک (تعاریف + مراحل + مزایا + مکاتب)

روزگاري دو نفر برای پيك‌نيك تا عمق جنگل پيش رفتند. ناگهان يك خرس قهوه‌اي در مقابل آنها ظاهر شد. يكي از آنها فوراً كوله‌پشتي خود را درآورد و از آن يك جفت كتانی بيرون كشيد. ديگري گفت: «تو كه نميتواني از اين خرس تندتر بدوي». اولي پاسخ داد: «ممكن است نتوانم از اين خرس تندتر بدوم، اما قطعاً ميتوانم از تو تندتر بدوم!» در عرصه رقابت هم، آنهایی که مزیت رقابتی دارند، می‌توانند موفق شوند. مزیت رقابتی از طریق مدیریت استراتژیک به دست می‌آید. در این پست با ما همراه باشید تا در این خصوص بیشتر بدانید.

 

مدیریت استراتژیک چیست؟

مدیریت استراتژیک عبارت است از:

اول - استفاده  برنامه‌ریزی شده از منابع یک کسب و کار برای رسیدن به اهداف.

دوم - برنامه‌ریزی، نظارت، تجزیه و تحلیل مداوم و ارزیابی همه نیازهایی که یک کسب و کار برای تحقق اهداف و مقاصد خود نیاز دارد.

تغییرات در محیط های تجاری‌، سازمان‌ها را ملزم می‌سازد تا استراتژیهای خود را برای موفقیت دائماً ارزیابی کنند. فرایند مدیریت استراتژیک به سازمانها کمک می‌کند تا وضعیت فعلی خود را بررسی کنند ، استراتژیها را مشخص کرده، آنها را به کار گیرند و اثربخشی استراتژیهای مدیریت اجرا شده را تجزیه و تحلیل کنند.

 

هدف مديريت استراتژيك

هدف اصلی در مدیریت استراتژیک بهره‌برداري و خلق فرصت‌هاي جديد و متفاوت براي فرداست. در مدیریت استراتژیک به دنبال این هستیم که پایداری کسب و کار را در بلندمدت تضمین کنیم.

 

 

مراحل عمومی  مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک به طور عمومی شش مرحله اصلی دارد:

مراحل مدیریت استراتژیک

در مدیریت استراتژیک ابتدا مقاصد آرمانی کسب و کار تعیین می‌شود. با تدوین مقاصد آرمانی مشخص می‌شود که به کجا می‌خواهیم برویم و ویژگی‌های مقصد چگونه است؟ پس از تعیین مقصد آرمانی، استراتژی یا مسیر آرمانی طراحی می‌شود. برای طراحی این مسیر از اطلاعات داخلی و خارجی کسب و کار بهره گرفته می‌شود. پس از طراحی، استراتژی به اطلاع کارکنان رسانده می‌شود. بر اساس شرایط و منابع هر واحد سازمانی، برنامه‌های عملیاتی تدوین شده و در گام بعد اجرا می‌شوند. برنامه‌های عملیاتی بر این فرض نوشته می‌شوند که قرار است با اجرای آنها استراتژی محقق شده و در نهایت به مقاصد آرمانی برسیم. میزان تحقق برنامه‌های عملیاتی و رسیدن به مقاصد آرمانی مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم بازبینی می‌شوند. برای مطالعه بیشتر الگو به این صفحه مراجعه کنید: استراتژی چیست؟

 

سه بخش اصلی

فرايند مديريت استراتژيك از سه مرحله تشكيل شده است: تدوين استراتژي، اجراي استراتژي و ارزيابي استراتژي.

  • تدوين استراتژي: تدوين استراتژي شامل تدوين يك چشم‌انداز و سند مأموريت، شناسايي فرصت‌ها و تهديدهاي خارجي يك سازمان، تعيين نقاط قوت و ضعف داخلي، تعيين اهداف دراز‌مدت، ايجاد گزينه‌هاي استراتژيك گوناگون و انتخاب استراتژيهاي مشخص براي دنبال كردن آنهاست.
  • اجراي استراتژي: اجرای استراتژی يك شركت را ملزم ميكند كه اهداف سالانه‌ تعيين كند، خط‌مشيهاي لازم را تدوين نمايد، كاركنان را برانگيزد و منابع لازم را به گونه‌اي تخصيص دهد كه استراتژيهاي تدوين شده را بتوان به اجرا درآورد.
  • ارزيابي استراتژي: مرحلۀ نهايي در مديريت استراتژيك به شمار ميرود. مديران با تمام وجود نيازمندند بدانند كدام استراتژيهاي مشخص به درد نميخورند. ارزيابي استراتژي ابزار اصلي كسب اين اطلاعات است. از آن‌جايي كه عوامل خارجي و داخلي مداوماً در حال تغييرند، كليۀ استراتژيها در معرض تغييرات و اصلاحات آتي قرار دارند.  

برای آگاهی بیشتر صفحه مراحل تدوین برنامه استراتژیک را ببینید.

 

مزاياي مديريت استراتژيك:

  • مزاياي مالي: تحقيقات نشان ميدهد سازمان‌هايي كه از مفاهيم مديريت استراتژيك استفاده ميكنند، سودآورتر و موفق‌تر از آنهايي هستند كه از اين مفاهيم استفاده نميكنند.
  • مزاياي غيرمالي: مدیریت استراتژیک می‌تواند بر هشياري کسب و کار نسبت به تهديدات خارجي بیفزاید. درك از استراتژيهاي رقبا را بالا ببرد و از مخالفت با تغيير بکاهد.

 

تعادل بین شهود و واقعیت

مدیریت استراتژی در اصل در دو قسمت کار می کند:

نخست: جهت گیری‌های ذهنی و مقاصد آرمانی است که در ذهن مدیران ارشد و استراتژیستهای سازمان شکل می‌گیرد. هنگامی که به جهت گیری های ذهنی میپردازیم شم و شهود تاثیر به سزایی در تصمیم گیری ها دارد.

دوم: باید توجه داشته باشیم که قرار نیست سازمان فقط با موضوعات انتزاعی کار کند. بنابراین این جهت گیری ها باید با عملیات روزمره و جاری کسب وکار پیوند داشته باشند امروزه داشته باشند.

امروزه مدل های مدیریت استراتژیک به گونه ای عمل می کند که از داده های واقعی برای شهود و شهود برای اقدامات روزمره استفاده می کند.

 

مکاتب مدیریت استراتژیک

وتینگتون (2000) یک دسته‌بندی چهارگانه از مکاتب مدیریت استراتژیک را ارائه داده است که بسیار معروف می‌باشد:

مکاتب مدیریت استراتژیک

  • مکتب کلاسیک: اساس تفکر کلاسیک بر برنامه‌ریزی بلندمدت و استفاده مؤثر از منابع با هدف دستیابی به استراتژی سود استوار است. مشخصه‌هایی مانند تحلیل منطقی، تفکیک برنامه از اجرا و تعهد مداوم به حداکثر رساندن سود از جمله ویژگی‌های معرفی کننده رویکرد کلاسیک است.
  • مکتب فرآیندی: «فرآیندگرایان» استراتژی را به عنوان یک فرآیند نوظهور در یادگیری و سازگاری توصیف می‌کنند. آنها به جای تلاش برای تغییر دنیا، با آن همان طور كه ​​هست، مواجه می‌شوند.
  • مکتب تکاملی:مکتب تکاملی مبتنی بر این باور است که فضای اقتصادی به طور مداوم در حال تغییر است. تکامل‌گرایان، نقش استراتژی را در پاسخ به محیط برای بقا و به حداکثر رساندن سود می‌دانند.
  • رویکرد سیستمی:با توجه به رویکرد سیستمی،استراتژی ها در شبکه های پیچیده ای توسعه یافته و براساس فرهنگ سازمان تعریف می شوند. در مکتب سیستمی تدوین استراتژی برای تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی کافی است.

 

تحلیل سوات ( جدول SWOT)  

تحلیل سوات یا ماتریس SWOT یک ابزار پیشرفته در مدیریت استراتژیک است که به عنوان قلب فرآیند تدوین استراتژی محسوب می‌شود و هر خروجی که از آن به دست می‌آید، به طور مستقیم با کیفیت برنامه‌ریزی مرتبط است. توصیه می‌شود که کل اعضای تیم برنامه‌ریزی در تهیه این جدول مشارکت جدی داشته باشند. 

 

 

ادمین سایت

این مقاله در تاریخ 1400/06/18 توسط دکتر عباس خدادادی در سایت سایت تخصصی هوشمندی استراتژیک منتشر شده و در تاریخ 1400/07/13 بروزرسانی گردید.
لینک منبع: منبع مقاله در سایت

در زمینه مدیریت استراتژیک حتماً این پستها را هم ببینید:

دیدگاه کاربران ...

دیدگاه خود را بیان کنید