مرجع هوشمندی استراتژیک

نقشه استراتژی چیست؟

نقشه استراتژی

تصور کنید یک ژنرال هستید و نیروهای خود را به خاک دشمن می‌برید. بدیهی است که به نقشه‌های دقیقی نیاز دارید که شهرها و روستاهای مهم، سازه‌های کلیدی مانند پل‌ها، تونل‌ها، و جاده‌ها رانشان دهد. اگر این اطلاعات را نداشته باشید، نمی‌توانید استراتژی نظامی خود را به افسران و بقیه نیروهای میدانی خود منتقل کنید.متاسفانه، […]