مرجع هوشمندی استراتژیک

فایده هوش تجاری برای کسب و کار

هوش کسب و کار (هوش تجاری) اصطلاح هوش کسب و کار برای اولین بار هاوارد درسنر (Howard Dresner) در اوایل دهه 1990 میلادی مطرح شد.  وی در این سالها تحلیل‌گر موسسه گارتنر بود و این اصطلاح را بارها در نوشته‌های خود بکار برد و بر سر زبانها افتاد. از انجاکه امروزه حجم انبوهی از داده‌های […]