بلوغ مدیریت استراتژیک چیست؟ (Strategic Management Maturity Model-SM3)

بلوغ مدیریت استراتژیک چیست؟  (Strategic Management Maturity Model-SM3)

بلوغ مدیریت استراتژيك نشان‌دهنده ميزان قابليتها وتوانمندي‌هاي سازمان در ابعاد مختلف است. قبل از اقدام برای تدوین استراتژي‌ها، سنجش میزان آن، نقش مهمي در شناخت وضعيت كنوني سازمان در اجراي استراتژي، شناسايي و كسب آمادگي در مواجهه با مخاطرات آتي و نيز كاهش احتمال شكست استراتژی‌ها خواهد داشت. منظور از سطح بلوغ استراتژيك، درجه در اختيار داشتن ملزومات اجراي مديريت استراتژيك در سازمان است. با استفاده از مدل ارائه شده، مي توانید نموداري از پيشرفت در سطوح بلوغ در طي زمان را به صورت عددي ترسيم نموده و وضعيت خود را در قياس با آن همواره كنترل نمايند. هدف از اين فرايند ارزيابي كمي- كيفي از خصوصاً براي مديران پر مشغله كه زمان محدودی در اختیار دارند، يك ارزيابي سريع به بهترين شيوه ارائه می‌دهد.

سطوح بلوغ مدیریت استراتژیک

سطح 1- ایستا: اين سازمانها در حال حاضر هيچ برنامه‌ريزي استراتژيك در يك مفهوم رسمي انجام نمي دهند، تمايل آنها تنها در سطح تاكتيكي و عملياتي و به شيوه‌اي كنترل نشده، معمولاً برنامه‌ریزی توسط مديريت ارشد در پشت درهاي بسته انجام مي شود.
سطح 2- واكنشي: سازمانها در اين سطح برخي از عناصر برنامه‌ريزي موثر و مديريت عملكرد استراتژيك را با نتايج ضعيف و فقط در واكنش به حوادث و يا به طور موقت انجام مي‌دهند.
سطح 3- ساخت‌یافته: در ساختارهاي رسمي و غير رسمي به صورت جامع و فعالانه در برنامه‌ريزي استراتژيك شركت مي كنند. اين فعاليت ها نسبتاً به طور منظم رخ مي‌دهد و تا حدي بهبود در طول زمان اتفاق مي‌افتد.
سطح 4- متمركز: استراتژي همواره متمركز و تصميم گيري براي سازمان بر همان مبنا است. استانداردها و روش‌ها در سراسر سازمان به طور گسترده براي مديريت استراتژيك اجرا شده است. مديران به طور رسمي كاركنان را درگير در اين فرآيند كرده و اندازه گيري و پاسخگويي فرهنگ استراتژي را تقويت كرده است.
سطح 5- بهبود مستمر: برنامه‌ريزي استراتژيك و مديريت تعالي در فرهنگ سازمان تعبيه شده و به طور مداوم در يك مفهوم رسمي بهبود يافته است. اين به اين معني است كه به عنوان عملكرد ارزيابي شده است.

 

 

 

پیشنهاد می‌شود: صفحه بلوغ هوشمندی استراتژیک را مشاهده کنید.

ادمین سایت

این مقاله در تاریخ 1399/03/18 توسط دکتر عباس خدادادی در سایت سایت تخصصی هوشمندی استراتژیک منتشر شده و در تاریخ 1400/02/16 بروزرسانی گردید.
لینک منبع: منبع مقاله در سایت

در مورد مدیریت استراتژیک بیشتر بخوانید:

5 پله بلوغ سازمانی 558 بازدید

5 پله بلوغ سازمانی

بلوغ سازمانی یک مفهوم بسیار کاربردی و مفید در فرآیند مدیریت استراتژیک است. بلوغ سازمانی از این منظر در مدیریت استراتژیک دارد که با شناخت سطح بلوغ می‌توان برنامه مناسب‌تری را برای آن نوشت.

دیدگاه کاربران ...

دیدگاه خود را بیان کنید